liên hệ

CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIẾN HOA

Địa chỉ: 147 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, Tp HCM

Điện thoại: 0908.321.278

Website: baobikienhoa.com.vn

Email: tsangminghei@gmail.com

 

*

*

*

*

*

*